Image by MINDY JACOBS

Seans

ve

Süpervizyon

Bireysel Seans:

Özgür F. Ataç bireysel seanslarını Şaşkınbakkal'da yer alan kendi merkezi Cognito Psikoloji'de gerçekleştirmektedir. Her seans yaklaşık olarak 50 dakika (+/- 5dk.) sürer. Seansların merkezinde danışanın ihtiyaçları bulunur ve ilk değerlendirme seansında bu ihtiyaçlara yönelik temel bir harita oluşturulur.

Gestalt psikolojisi prensipleri doğrultusunda, danışanın o anda getirdiği mesele o kişinin bütününe hizmet eder ve çalışmayı esas ihtiyaca doğru yönlendirir. Bu bakımdan yapılan her çalışma kişinin bütününe hizmet etmektedir.

Gestalt prensipleri ve varoluşçu anlayış çalışmaların tümü için önemli bir temel oluşturmaktadır. Buna ek olarak, danışanın getirdiği meseleye, ihtiyaca ve beklentiye uygun olarak zaman zaman davranışçı ödevler kullanılabilmekte ve EMDR terapisi uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Özellikle anı bazlı konularda EMDR terapisi farklı bir kapı açabilmekte ve çözüme yardımcı olabilmektedir. 

Süpervizyon:

Spor psikolojisi alanında eğitim almış ve almakta olan öğrencilere ve alanda yeni tecrübe kazanmaya başlamış uygulayıcalara bireysel ve grup süpervizyonu hizmetleri sunulmaktadır.

 

Bireysel süpervizyonlarda temel olarak danışan kişi vaka örnekleri getirmektedir. Bunun üzerinden tıkanılan ve zorlanılan kısımlar özellikle mercek altına alınmakta ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yapılması planlanan çalışmaların içeriği için değerlendirmeler ve analizler oluşturulup bunların en verimli şekilde pratiğe dökülmesine yönelik plan oluşturulmaktadır.

Grup süpervizyonlarında ise o günün süresine ve kişi sayısına bağlı olarak ortalama 2 veya 3 vaka seçilip onlar üzerinden değerlendirme ve analizler oluşturulmaktadır. Grupça tartışılan süpervizyon eşliğindeki süreçte her oturum sonunda pratiğe uyarlanabilir uygulamalar şekillendirilmektedir. 

Bireysel süpervizyonlar ortalama 45 dakika sürmekte, grup süpervizyonlarının süresi ise 1,5 saat ile 3 saat arasında değişmektedir. 

Her iki hizmet de hem yüz yüze hem online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Image by MINDY JACOBS