Hakkında

İstanbul’da doğmuş, büyümüş, farklı şehir ve ülkelerde yaşadıktan sonra İstanbul’a geri dönmüştür. Akademik eğitimini sırasıyla; Üsküdar Amerikan Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Roehampton’da tamamlamıştır. Gestalt anlayışı ve psikolojisi çalışmalarında başlıca kullandığı ekoldür.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji ve psikoloji eğitimleri aldıktan sonra Londra’ya gitmiş ve burada spor psikolojisi alanında eğitimine devam etmiştir. Yüksek lisans tezini Gestalt yaklaşımı ve uygulamalarının spora uyarlanması üzerine yazmış; bunları diğer klinik yöntemlerle karşılaştırmıştır. Bu süreçte klinik psikoloji uygulamalarını ele almış ve klinisyenlerle çalışmalar yürütmüştür. Gestalt yaklaşımının psikolojinin farklı alanlarına uyarlanması üzerine araştırma ve çalışmalar yürütmüştür.

 

Türkiye'ye döndükten sonra Hanna Nita Scherler'in iki senelik Gestalt teknikleri ve metodolojisi programını eksiksiz tamamlamıştır. Bunu takiben Gestalt psikolojisinin doğa ile ilişkilendirilmesi ve farklı felsefi yaklaşımlarla bütünleştirilmesini inceleyen eğitimler almıştır. İnsanın varoluşunu uyumlu bir bütün olarak ele alarak bireyi ve toplumu anlama gayretindedir.

Bir yandan beynin işleyiş mekanizmaları ve nöropsikolojinin büyüsüne kapılarak bu alanları da keşfetmeye yönelmiştir. Özellikle beden-zihin bütünlüğü ve insan-doğa ilişkilendirmesi konuları üzerinden insan psikolojisini anlamlandırma çabasındadır.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından aldığı 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing' (EMDR) terapisi eğitimiyle birlikte özellikle fobi, travma, kaygı ve anı odaklı konularda yetişkinlerle çalışmalar yürütmeye başlamıştır.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve İspanyolca konuşmaktadır. Danışmanlık hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirmektedir.

Aktif olarak yetişkinlerle bireysel çalışmalar yapmakta, kurumsal eğitimler vermekte ve spor psikolojisi alanında kulüplere, sporculara, antrenör ve velilere destek sağlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından akredite ‘Psikolojik Performans Danışmanı’ olmasının yanı sıra, Gestalt uygulayıcısı ve EMDR Terapisi uygulayıcısı olarak çalışmaktadır.

Bireysel seanslarını Şişli ve Kadıköy’deki iki merkezde gerçekleştirmektedir. Bir yandan kurumsal şirketlerin talepleri doğrultusunda eğitimler yürütmektedir. 

Boş zamanlarında kendisini beslemesi ve dinlendirmesi adına aktif olarak müzikle uğraşmaktadır. Müziğin ve doğanın insan üzerindeki sosyolojik ve psikolojik etkilerini çalışmalarında da bolca kullanmaktadır.